How to Make Delicious Meat Stuffed croissant

Meat Stuffed croissant.

Meat Stuffed croissant You can cook Meat Stuffed croissant using 13 ingredients and 6 steps. Here is how you cook that.

Ingredients of Meat Stuffed croissant

 1. Prepare of flour.
 2. It's of tblspnButter.
 3. Prepare of Yeast.
 4. Prepare of Salt.
 5. It's of tspn sugar,1egg.
 6. You need of Baking fowder.
 7. You need of For filling.
 8. You need of Minced meat.
 9. Prepare of Onion.
 10. You need of Scott burnett.
 11. Prepare of Oil.
 12. It's of Seasoning.
 13. Prepare of Spices.

Meat Stuffed croissant step by step

 1. Zaki hada dry ingredient dinki kisa butter ki kwaba kar yai tauri.
 2. Ki soya minced meat dinki dasu attaruhu da albasa da Maggie da spices.
 3. Sai ki dauko dough dinki ki murza a circle da fadi sosai.
 4. Sai ki rinaga yankashi in triangle amma yai tsaho sosai.
 5. Sai ki debo hadin naman ki zuba daga inda yafi fadi sai ki made shi kamar tabarma zai bada wannan shafe din.
 6. Sai ki shafa masa kwai a saman shi ki gasa.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "How to Make Delicious Meat Stuffed croissant"

Post a Comment